face
home(nyumabani) \ vishahidi \ Kuumbwa kwa Ulimwengu na Mwanadamu… Hekima, Kukirimiwa na Lengo. \ Haki ni Moja (-John Glenn)

Haki ni Moja

" “Kuangalia aina hii ya kiumbe wala usimuamini Mwenyezi Mungu hilo kwangu mimi ni jambo lisilowezekana ….Hili limezidisha imani yangu. Natamani pawepo na maneno yenye kuelezea tukio hili. "

-John Glenn

Mwanaanga wa kwanza wa Kimarekani

-John Glenn

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi