face
home(nyumabani) \ vishahidi \ Kuumbwa kwa Ulimwengu na Mwanadamu… Hekima, Kukirimiwa na Lengo. \ Haki za Mwanamke Zimemezwa (Kitabu Kitakatifu- Agano la kale)

Haki za Mwanamke Zimemezwa

" “Nikageuka, na moyo wangu ulikazwa katika kujua na kupeleleza, na kuitafuta hekima, na maana ya mambo yaliyoko; ili nifahamu ya kuwa uovu ni upumbavu, na upumbavu ni wazimu. Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti; yaani, mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo.” (Mhubiri 7:26) "

Kitabu Kitakatifu- Agano la kale

Kitabu Kitakatifu- Agano la kale

Kitabu Kitakatifu- Agano la kale

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi