face
home(nyumabani) \ vishahidi \ Kuumbwa kwa Ulimwengu na Mwanadamu… Hekima, Kukirimiwa na Lengo. \ Miongoni mwa dalili za Utume. (Deborah Potter)

Miongoni mwa dalili za Utume.

" “Vipi Muhammad (mtu asiyesoma yaliyoandikwa) ambaye amekulia katika jamii ya Jaahiliya amejua miujiza ya Ulimwengu ambayo imeelezwa na Qur-aan Tukufu. Ambayo hadi hivi sasa sayansi inaendelea kuyatafiti?! Hapana shaka basi maneno haya kuwa ni maneno Mwenyezi Mungu Aliyetukuka "

Deborah Potter

Mwandishi wa Habari wa Kimarekani

Deborah Potter

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi