face
home(nyumabani) \ vishahidi \ Kuumbwa kwa Ulimwengu na Mwanadamu… Hekima, Kukirimiwa na Lengo. \ Miongoni mwa dalili za Uungu (Edgar Mitchell)

Miongoni mwa dalili za Uungu

" “Kuona kwangu sayari yetu ilikuwa ni ishara (maono) ya kiungu.” "

Edgar Mitchell

Wa sita katika wanaanga waliokwenda mwezini

Edgar Mitchell

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi