face
home(nyumabani) \ vishahidi \ MITUME NA MANABII \ Injili inakanusha kusulubiwa na inathibitisha Kuinuliwa Mbinguni.

Injili inakanusha kusulubiwa na inathibitisha Kuinuliwa Mbinguni.

" “Basi wakaokota mawe ili wamtupie; lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni.” (Yohana 8:59). “Wakatafuta tena kumkamata; lakini akatoka mikononi mwao.” (Yohana 10:39). “Hili limetokea ili yatimie yaliyokuja kwenye kitabu: Hakuvunja chochote katika mfupa.” (Yohana 36:19). “Huyu Yesu huyu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni.” (Matendo ya Mitume 1:11) "

-------------

-------------

-------------

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi