face
home(nyumabani) \ vishahidi \ MITUME NA MANABII \ Injili inayotoa biashara ya Muhammad. (Injili ya Barnaba.)

Injili inayotoa biashara ya Muhammad.

" “Itabakia hivi hadi atakapokuja Muhammad Mtume wa Mungu ambaye muda atakapofika atauweka wazi uongo kwa walioamini sheria ya Mungu. Na imekuja katika Isaya: Mimi nimefanya jina lako Muhammad Ewe Muhammad Ewe uliye mtakatifu kutoka kwa Mungu Jina lako lipo milele. Na katika Habakkuki imekuja (3:3-6): “Mungu alikuja kutoka Temami, yeye aliye mtakatifu kutoka mlima Parani. Utukufu wake ukaangaza mbingu kutokana na haiba ya Muhammad, nayo dunia ikajaa sifa yake. Au kama ilivyokuja katika Isaya: Nilichompa sitompa mwingine. Ahmad (jina lingine la Muhammad) anamhimidi Mungu mazungumzo yenye kuja kutoka kwa watu bora duniani: Viumbe watafurahi kwayo na kumtakasa kila kitukufu na kuadhimisha kila sehemu.” "

Injili ya Barnaba.

injili ya Barnaba

Injili ya Barnaba.

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi