face
home(nyumabani) \ vishahidi \ MITUME NA MANABII \ Kutoka katika taa moja. (Marcel Boisard)

Kutoka katika taa moja.

" “Hakukuwepo ndani ya ujumbe wa Muhammad kubatilisha yaliyoteremshwa kabla yake; bali ni kusadikisha upungufu uliovikumba vitabu vya mbinguni kama vile; kubadilisha na kuvunja sheria, na ukalazimishwa kusafisha mafundisho ya Mitume waliyotangulia katika kila kosa. Hivyo kupanuka ndani yake na kuenea kwake: ili iwafae wanadamu wote katika kila zama na mahali.” "

Marcel Boisard

Mwanafikra wa Kifaransa

Marcel Boisard

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi