face
home(nyumabani) \ vishahidi \ MITUME NA MANABII \ Muhammad …Mtume wa Mwisho. (Injili ya Barnaba.)

Muhammad …Mtume wa Mwisho.

" “Kwa sababu Mungu atanipandisha kutoka ardhini na atabadilisha mandhari ya haini hadi kila mmoja wenu atadhania: pamoja na hayo pindi anapokufa mtu muovu mimi nitakuwa katika fedheha muda mrefu Ulimwenguni, lakini kutokana na mimi atakapokuja Muhammad Mtume Mtukufu doa hili litaniondoka.” "

Injili ya Barnaba.

Injili ya Barnaba.

Injili ya Barnaba.

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi