face
home(nyumabani) \ vishahidi \ MITUME NA MANABII \ Tawhidi halisi. (Laura VecciaVaglieri.)

Tawhidi halisi.

" “Mtume wa Waarabu Muhammad kwa sauti kutoka kwa Mola wake, amewaita waabudu masanamu, wafuasi wa Ukristo na Uyahudi yaliyopotoka kwenye dini safi ya Tawhidi, na hivyo kuridhia kuingia katika mgogoro mkubwa pamoja na makundi mengine ya watu ambayo yanampeleka mtu katika kumshirikisha Muumba na miungu mingine.” "

Laura VecciaVaglieri.

Mustashrik wa Kitaliano

Laura VecciaVaglieri.

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi