face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA IKO WAPI?! \ Mungu Mmoja (Agano Jipya (Injili))

Mungu Mmoja

" “Ndipo Yesu alipomwambia, Nenda zako, Shetani, kwa maana imeandikwa, Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake.” (Mathayo 4:10, Luka 4:8). “Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma.” (Yohana 17:3). "

Agano Jipya (Injili)

Agano Jipya (Injili)

Agano Jipya (Injili)

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi