face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA ELIMU NA USTAARABU \ Miujiza ya Ulimwengu. (Deborah Potter)

Miujiza ya Ulimwengu.

" “Vipi aliweza Muhammad, mtu asiyesoma yaliyoandikwa, aliyeishi maisha zama za Ujinga aweze kujua miujiza ya Ulimwengu iliyoelezwa kwenye Qur-aan Tukufu, ambazo sayansi leo hii bado zinaendelea kushughulikia?! Bila shaka hapana budi basi maneno haya kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu.” "

Deborah Potter

Mwanahabari wa Kimarekani.

Deborah Potter

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi