face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA ELIMU NA USTAARABU \ Soma… Huu Ndio Mwito wa Uislamu (Robert Pierre Joseph)

Soma… Huu Ndio Mwito wa Uislamu

" “Hapana shaka kuwa Uislamu (ambayo ni dini ya elimu na maarifa) inawalingania wenye kuikumbatia katika kutafuta elimu na kuitumia, wala hakuna ajabu katika hilo. Kwani Ayah ya mwanzo katika Qur-aan Tukufu ni kauli yake Allah Ta’ala: “Soma kwa jina la Mola wako Aliyeumba.” "

Robert Pierre Joseph

Profesa wa Falsafa katika Vyuo Vikuu vya Ufaransa.

Robert Pierre Joseph

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi