face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA FURAHA \ Dini ya Dunia na Akhera (Sir George Bernard Shaw)

Dini ya Dunia na Akhera

" “Mwanadamu msomi anaelekea kwa tabia yake katika Uislamu. Kwa sababu ni dini pekee ambayo inaangalia mambo ya duniani na akhera kwa usawa.” "

Sir George Bernard Shaw

Mwandishi wa Kiingereza

Sir George Bernard Shaw

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi