face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA FURAHA \ Imani na Maisha. (Ernest Renan)

Imani na Maisha.

" “Imani ni nguvu ambayo hapana budi ipatikane ili iweze kumsaidia mtu maishani. Kukosa kwake ni ilani ya kushindwa kukabiliana na maisha na changamoto zake.” "

Ernest Renan

Mwanahistoria wa Kifaransa

Ernest Renan

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi