face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA FURAHA \ Mwokozi wa Binadamu (Sir George Bernard Shaw)

Mwokozi wa Binadamu

" Mwokozi wa Binadamu “Kwa hakika ni katika Uadilifu Muhammad kuitwa, “Mwokozi wa Wanadamu”. Naamini kuwa mtu mfano wake lau angetawala ulimwengu huu leo hii angefanikiwa kutatua matatizo yake na hivyo furaha na amani ingechukua nafasi yake.” "

Sir George Bernard Shaw

Mwandishi wa Kiingereza.

Sir George Bernard Shaw

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi