face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA MAADILI \ Desturi Mbovu (Tolstoy)

Desturi Mbovu

" “Inatosha aliyofanya Muhammad kuuondoshea Ummah wake uliokuwa duni kwenye kutoka kwenye makucha ya shetani na desturi mbovu. Hivyo kufungua mbele yao njia ya kupenda maendeleo, na kuwa sheria ya Muhammad itatawala Ulimwengu kwa kuambatana kwake na akili na hekima.” "

Tolstoy

Mwanafasihi wa Kirusi.

Tolstoy

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi