face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA MAADILI \ Uadilifu na Usafi (W. Montgomery Watt)

Uadilifu na Usafi

" “Maandalizi ya mtu huyu kwa kuvumilia mateso kwa ajili ya itikadi zake na tabia zake tukufu kwa wale waliomuamini wakamfuata na kumzingatia kuwa bwana na kiongozi wao, kwenye upande wa mafanikio makubwa aliyoyapata, yote hayo yanaonyesha usafi wa uadilifu wa usafi wa asili katika haiba yake. Hivyo yale madai kuwa Muhammad anajidai ni jambo lenye kuashiria matatizo zaidi wala halitatui. Bali hakuna mtu katika watu wakubwa katika historia ya watu wa Magharibi aliyepata heshima kubwa mfano wa Muhammad.” "

W. Montgomery Watt

Mustashrik wa Uingereza.

W. Montgomery Watt

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi