face
home(nyumabani) \ vishahidi \ NJIA YA REHEMA NA UTUKUFU \ Amani, Utulivu na Usalama (Lauren booth)

Amani, Utulivu na Usalama

" “Rukuu na Sijida katika Swala ya Waislamu hushibisha nafsi amani, utulivu na usalama. Kila mmoja huanza Swala yake kwa Bismillahir Rahmanir Rahym na humalizia kwa Asalaam Alaykum.” "

Lauren booth

Mwanaharakati wa haki za Binadamu wa Uingereza.

Lauren booth

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi