face
home(nyumabani) \ vishahidi \ UJUMBE UNAOBAKIA \ Dini Kwanza. (Will Durant)

Dini Kwanza.

" “Misingi ya tabia ya Kiislamu, sheria na serikali yao. Vyote vimesimama juu ya misingi ya dini: Uislamu ni dini nyepesi zaidi na ya wazi kuliko dini nyingine. Na msingi wake ni kushuhudia kuwa hapana Mola apasae kuaudiwa kwa haki ila Allah na Muhamad ni Mtume wa Allah.” "

Will Durant

Mwandishi wa Kimarekani.

Will Durant

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi