face
home(nyumabani) \ vishahidi \ UJUMBE UNAOBAKIA \ Kukusanywa kwa Sunnah za Mtume. (Jack Rislow)

Kukusanywa kwa Sunnah za Mtume.

" “Hadithi hizi ambazo mkusanyiko wake unatengeneza Sunnah zimeandikwa kutokana na yaliopokewa kutoka kwa Masahaba au kunakiliwa kutoka kwao kwa umakini mkubwa katika kuzichagua kwake; na kwa namna hii kiasi kikubwa cha Hadithi kilikusanywa.” "

Jack Rislow

Mustashrik wa Kifaransa

Jack Rislow

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi