face
home(nyumabani) \ vishahidi \ UJUMBE UNAOBAKIA \ Kwa Ulimi Bainifu wa Kiarabu (Régis Blachère)

Kwa Ulimi Bainifu wa Kiarabu

" “Aya ambazo Muhammad amerudia kuzitaja katika sura hizi tukufu zimeacha mbali nyuma yake kauli za wanadamu fasaha zaidi kama ambavyo inawezekana kuzileta kupitia maandiko yaliyowekwa ambayo yametufikia.” "

Régis Blachère

Mustashrik wa Kifaransa.

Régis Blachère

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi