face
home(nyumabani) \ vishahidi \ UJUMBE UNAOBAKIA \ Njia ya Ulimwengu (Sir George Bernard Shaw)

Njia ya Ulimwengu

" Nimesoma vizuri maisha ya Muhammad Mtume wa Uislamu mara nyingi, sikupata ndani yake ila matukufu ya tabia kama kinavyotakiwa kuwa.Ni mara ngapi nimetamani Uislamu kuwa ndio njia ya Ulimwengu.” "

Sir George Bernard Shaw

Mwandishi wa Uingereza.

Sir George Bernard Shaw

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi