face
home(nyumabani) \ vishahidi \ UJUMBE UNAOBAKIA \ Sunnah Tukufu (Etienne Denier)

Sunnah Tukufu

" “Hakika Sunnah ing’aayo ya Muhammad imebakia hadi leo hii. Ikifunikwa na ikhlasi sahihi ya kidini, nafsi za mamilioni ya wafuasi wa Sunnah yake wametapakaa kwenye mgongo wa dunia.” "

Etienne Denier

Mchoraji na Mwanafikra wa Kifaransa

Etienne Denier

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi