face
home(nyumabani) \ vishahidi \ UJUMBE UNAOBAKIA \ Uislamu… Ni amani na salama (Naseem Souza)

Uislamu… Ni amani na salama

" “Mayahudi chini ya bendera ya Uislamu walipata amani na uadilifu ambayo iliwazuia na shari ya uadui na kukandamizwa, na Karne nyingi zilipita wakiwa katika kheri nyingi.” "

Naseem Souza

Mhadhiri wa Kiiraqi, Myahudi

Naseem Souza

kuunganisha mtandao(website)

kuunganisha blogi